ЩО ТАКЕ ДОРОЖНЯ КАРТА DX І НАВІЩО ВОНА ВАМ

Дорожня карта цифрової трансформації (digital roadmap або roadmap DX) – це стратегічний середньостроковий план розвитку в області цифрової трансформації, який деталізує пріоритети та час впровадження нових технологій, продуктів, процесів та організаційних змін. Згідно даних АППАУ галузевих дорожніх карт DX в Україні в області Промисловості, Енергетики чи Інфраструктури просто не існує. Дорожні карти DX корпоративного рівня чи близькі до них плани стратегічного розвитку (як правило, ІТ-стратегії) у вказаних областях існують тільки на рівні окремих великих підприємств, і не з харчової промисловості.

Елемент / Категорія Поточний стан Цілі 1–3 роки Цілі до 5 років Цілі до 10 років
А. Головні тренди та драйвери розвитку
Тренд 1
Тренд 2
В. Головні цифрові технології
Технологія 1
Технологія 2
С. Зміни в компетенціях, підготовка кадрів
Компетенція 1
Компетенція 2
D. Міжнародні стандарти, дотичні до Індустрії 4.0
Стандарт 1
Стандарт 2
E. Інноваційна екосистема
Технопарки
Центри R&D
Інкубатори / Акселератори
Центри 4.0 та ТТ
Фонди
F. Інші елементи галузевого розвитку
XXX

В контексті того, що рівень базової автоматизації (3.0) на більшості українських підприємств не перевищує 50%, це означає, що передумов для швидкого переходу на технології 4.0 (наприклад, обробки з біг дата) в Україні немає. Водночас, серед підприємств не виявлено таких, що мають форсовані стратегії проходження 3.0 з наступним переходом до 4.0. Наслідком цього стану є те, що українські підприємства завжди будуть програвати західним конкурентам чи глобальним компаніям, для яких інтенсивне впровадження технологій 4.0 вже давно стоїть на порядку денному. Дорожня карта DX на рівні підприємства визначає в часі головні зміни по категоріям – Продукти, Бізнес-процеси, Технології, Організаційні зміни, Навички, а також за необхідності інші елементи організацій, які мають відношення до успішного проведення цифровізації. На галузевому рівні АППАУ рекомендує визначати для всіх підприємств галузі чи сектору (під-галузі), а також фактори впливу глобальних тенденцій та структурних, екосистемних елементів.

Наявність таких карт дозволяє швидко будувати власні – більш специфічні, карти DX підприємства, де більший фокус робиться на бізнес-процесах, технологіях та орг. змінах конкретного підприємства. В рамках цього національного проекту, де-факто, й відбувається підготовка підприємств до такої роботи. Колективні знання АППАУ, AgriTech, провідних Центрів експертизи 4.0, інших НДІ та кафедр ВНЗ, разом з об’єднаними зусиллями директорів ІТ-АСУ підприємств є запорукою ефективності процесу з підготовки дорожніх карт окремого підприємства.

Posted in FAQ