ПРО ІНДУСТРІЮ 4.0

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ (DIGITAL TRANSFORMATION, СКОР. DX)

Мова про організаційні зміни підприємств, що характеризуються впровадженням цифрових технологій в усі бізнес-процеси та аспекти взаємодії з людиною. Трансформаційний етап настає тоді, коли використання технологій надає інноваційні методи роботи замість простого розширення чи підтримки традиційних методів.

ІНДУСТРІЯ 4.0 (INDUSTRY 4.0)

Наступний етап цифрової трансформації виробничих процесів в Промисловості, Енергетиці та Інфраструктурі, що супроводжується впровадженням цілого спектру нових технологій 4.0, як інтернет речей, штучний інтелект, роботи, дрони, смарт-сенсори, блокчейн тощо.

ДОРОЖНЯ КАРТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ (DIGITAL ROADMAP АБО ROADMAP DX)

Стратегічний середньостроковий план розвитку в області цифрової трансформації, який деталізує пріоритети та час впровадження нових технологій, продуктів, процесів та організаційних змін.

РУХ «ІНДУСТРІЯ 4.0 В УКРАЇНІ»

Створений АППАУ в 2016 році. На даний момент в нього входить більше 100 компаній різних категорій – вендорів, розробників, системних інтеграторів, ВНЗ, промислових підприємств тощо. З 2019 р. Індустрія 4.0 стала технологічною платформою для всіх членів АППАУ (>50 постачальників послуг та продуктів). В рамках АППАУ та руху 4.0 працюють чисельні експертні групи – Технічний комітет 185 «Промислова автоматизація», клуби Discovery 4.0 та Strategy 4.0, Рада інновацій 4.0 тощо.

В 2018 АППАУ створила проект Національної стратегії Індустрії 4.0, що поданий на розгляд КМУ. Одним з головних напрямів руху є створення дорожніх карт цифрової трансформації в Україні та облік інноваторів 4.0. В 2017 році створений перший лендскейп (каталог) інноваторів 4.0, в 2019 очікується 2-га версія.

Цифрова трансформація надає великі економічні переваги промисловим підприємствам – знижує собівартість, покращує якість, веде до зростання продуктивності та інноваційності тощо. Відповідно, дорожні карти DX є інструментом №1 для реалізації цілей по цифровій трансформації підприємств та галузей.

БІЗНЕС-КЕЙС (BUSINESS-CASE)

Короткий опис проблеми бізнесу, включно з головними вимогами. Бізнес-кейс не замінює технічне завдання, але є початковою постановкою проблематики підприємства очима замовника. В проекті передбачається спільне вироблення бізнес-кейсів з директорами конкретних підприємств. По кожному з вибраних сегментів (як масложир, елеватори, молочна, цукрова…) організатори ставлять за мету напрацювати не менше 5 пріоритетних бізнес-кейсів, всього – не менше 30.

ЮЗ-КЕЙС (USE-CASE)

Рішення проблеми (бізнес-кейсу) на мові замовника. Юз-кейс показує всі перваги інновації по відношенню до традиційного вирішення проблеми.

СТВОРЕННЯ ДОРОЖНІХ КАРТ DX Є ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМОМ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ DIGITAL AGENDA UKRAINE ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ «ІНДУСТРІЯ 4.0», ЯКА СТВОРЕНА ЕКСПЕРТАМИ АППАУ

Posted in FAQ