ЩО ТАКЕ ДОРОЖНЯ КАРТА DX І НАВІЩО ВОНА ВАМ

Що таке дорожня карта DX і навіщо вона Вам

Дорожня карта цифрової трансформації (digital roadmap або roadmap DX) – це стратегічний середньостроковий план розвитку в області цифрової трансформації, який деталізує пріоритети та час впровадження нових технологій, продуктів, процесів та організаційних змін. Згідно даних АППАУ галузевих дорожніх карт DX в Україні в області Промисловості, Енергетики чи Інфраструктури просто не існує. Дорожні карти DX корпоративного рівня чи близькі до них плани стратегічного розвитку (як правило, ІТ-стратегії) у вказаних областях існують тільки на рівні окремих великих підприємств, і не з харчової промисловості.

В контексті того, що рівень базової автоматизації (3.0) на більшості українських підприємств не перевищує 50%, це означає, що передумов для швидкого переходу на технології 4.0 (наприклад, обробки з біг дата) в Україні немає. Водночас, серед підприємств не виявлено таких, що мають форсовані стратегії проходження 3.0 з наступним переходом до 4.0. Наслідком цього стану є те, що українські підприємства завжди будуть програвати західним конкурентам чи глобальним компаніям, для яких інтенсивне впровадження технологій 4.0 вже давно стоїть на порядку денному. Дорожня карта DX на рівні підприємства визначає в часі головні зміни по категоріям – Продукти, Бізнес-процеси, Технології, Організаційні зміни, Навички, а також за необхідності інші елементи організацій, які мають відношення до успішного проведення цифровізації. На галузевому рівні АППАУ рекомендує визначати для всіх підприємств галузі чи сектору (під-галузі), а також фактори впливу глобальних тенденцій та структурних, екосистемних елементів.

Елемент / Категорія Поточний стан Цілі 1–3 роки Цілі до 5 років Цілі до 10 років
А. Головні тренди та драйвери розвитку
Тренд 1 ... ... ... ...
Тренд 2 ... ... ... ...
... ... ... ... ...
В. Головні цифрові технології
Технологія 1 ... ... ... ...
Технологія 2 ... ... ... ...
... ... ... ... ...
С. Зміни в компетенціях, підготовка кадрів
Компетенція 1 ... ... ... ...
Компетенція 2 ... ... ... ...
... ... ... ... ...
D. Міжнародні стандарти, дотичні до Індустрії 4.0
Стандарт 1 ... ... ... ...
Стандарт 2 ... ... ... ...
... ... ... ... ...
E. Інноваційна екосистема
Технопарки ... ... ... ...
Центри R&D ... ... ... ...
Інкубатори / Акселератори ... ... ... ...
Центри 4.0 та ТТ ... ... ... ...
Фонди ... ... ... ...
... ... ... ... ...
F. Інші елементи галузевого розвитку
XXX ... ... ... ...
... ... ... ... ...

Наявність таких карт дозволяє швидко будувати власні – більш специфічні, карти DX підприємства, де більший фокус робиться на бізнес-процесах, технологіях та орг. змінах конкретного підприємства. В рамках цього національного проекту, де-факто, й відбувається підготовка підприємств до такої роботи. Колективні знання АППАУ, AgriTech, провідних Центрів експертизи 4.0, інших НДІ та кафедр ВНЗ, разом з об’єднаними зусиллями директорів ІТ-АСУ підприємств є запорукою ефективності процесу з підготовки дорожніх карт окремого підприємства.